ดูบทความโฟกัสประเทศไทย 8 ไม่ใช่เรื่องหนักแผ่นดินถ้าสังคมใช้สติปัญญา

โฟกัสประเทศไทย 8 ไม่ใช่เรื่องหนักแผ่นดินถ้าสังคมใช้สติปัญญา

การเอ่ยถึงปรับลดงบกลาโหมกลายเป็นเรื่องหนักแผ่นดิน อันที่จริงแล้วไม่มีใครเป็นเช่นนั้น ถ้าทุกฝ่ายนำเสนอรายละเอียด ชี้แจงด้วยข้อมูลเหตุผล ดีกว่าการใช้วาทกรรมว่าใครหนักแผ่นดินและพูดแต่คำนี้

             การหาเสียงในวันสองวันนี้อยู่ที่งบประมาณกลาโหม บางพรรคเสนอให้ปรับลดงบประมาณกระทรวงนี้ หนึ่งในพรรคที่นำเสนออย่างชัดเจนคือพรรคเพื่อไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรค และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

            ความตอนหนึ่งคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า “ดิฉันจะขอยืนยันในความถูกต้องที่ได้เสนอขอปรับลดงบกระทรวงกลาโหมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน ที่ประชาชนคนส่วนใหญ่กำลังเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสกับปัญหาปากท้อง และในเวลานี้ยังไม่ปรากฏภัยคุกคามทางความมั่นคงของประเทศ ถึงขั้นจะต้องใช้กำลังคนและอาวุธยุทโธปกรณ์มากไปกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน”

            “ดิฉันขออนุญาตพูดอีกครั้งหนึ่ง เผื่อผู้มีอำนาจจะฟังบ้าง เราเสนอให้ลดงบประมาณลงเพียง 10% ในส่วนที่ใช้ซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่เราเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องซื้ออย่างมากมายในสภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศที่แย่อย่างทุกวันนี้”

            ความอีกตอนระบุว่า “เรายืนยันว่างบประมาณส่วนที่ขอแบ่งมาจากงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เพียง 10% นี้จะไม่กระทบต่อการดูแลรายได้และสวัสดิการของกำลังพล ตรงกันข้ามเรากลับมองว่า เราควรจะสนับสนุนในการเพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการของทหารชั้นผู้น้อย เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สมกับความเสียสละของเขาที่ถือเป็นเหล่าทหารกล้า”

            โดยสรุปแล้ว เห็นว่างบกลาโหม 2 แสนล้านมากเกินไป เพราะเศรษฐกิจไม่ดี ประชาชนเดือดร้อน อีกทั้งงบประมาณที่ใช้เกินความต้องการต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคง จึงเสนอปรับลด 10 เปอร์เซ็นต์ โดยหักจากงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์

            ประเด็นที่ขอตั้งคำถามคือ

          ข้อแรก คุณหญิงอาศัยข้อมูลจากที่ใดที่ให้ข้อสรุปว่างบประมาณที่ใช้เกินความจำเป็นต่อภัยคุกคาม

          ข้อ 2 ทำไมต้องเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ จะเป็น 5 เปอร์เซ็นต์หรือ 20 เปอร์เซ็นต์ได้หรือไม่ จะลดอาวุธชนิดใด ของกองทัพบก ทัพเรือหรือทัพอากาศ

            หัวใจของคำถามคือ “ต้องการรายละเอียด” อยากให้คุณหญิงหรือพรรคเพี่อไทยนำเสนอ เพราะหากพรรคนำเสนอข้อมูลรายละเอียดอาจพบว่าน่าจะปรับลดได้มากกว่านี้ (หรือน้อยกว่านี้) คนไทยจะสนับสนุนด้วยเต็มใจ

            ถ้าไม่ชี้แจงรายละเอียดจะกลายเป็นคำถามคาใจว่าทำไมต้องเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อระบุตัวเลขได้ย่อมต้องชี้แจงได้

            ในอีกด้านหนึ่ง กองทัพมีแผนค่าใช้จ่ายต่างๆ อยู่แล้ว การซื้ออาวุธมีการวางแผนระยะยาว มียุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ ดังนั้น กองทัพควรใช้โอกาสนี้นำเสนอต่อสาธารณชน เป็นโอกาสดีที่จะให้ประชาชนเข้าใจ ป้องกันความเข้าใจผิด

            หากกองทัพไม่ชี้แจงรายละเอียดมากพอก็ยากจะกล่าวโทษนักการเมือง ผู้ไม่หวังดีที่หวังสร้างภาพลบต่อกองทัพ

            การชี้แจง การให้รายละเอียด การพูดด้วยข้อมูลเหตุผล จะช่วยลบล้างการโจมตีจากฝ่ายตรงข้าม และจะไม่มีใครหนักแผ่นดินถ้าทุกฝ่ายปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ ใช้สติปัญญามากกว่าวาทกรรม

19 กุมภาพันธ์ 2019

ชาญชัย คุ้มปัญญา

----------------------------

อ้างอิง :

https://thestandard.co/thailandelection2562-pheu-thai-party-5/

https://www.thaipost.net/main/detail/2945

ภาพ: อาวุธกองทัพไทย

ที่มา : https://www.facebook.com/306618969515102/photos/a.306625516181114/1131633617013629/?type=3&theater

19 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 1037 ครั้ง

Engine by shopup.com