ดูบทความโฟกัสประเทศไทย 23 กองทัพอยู่เคียงคู่สถาบันพระมหากษัตริย์

โฟกัสประเทศไทย 23 กองทัพอยู่เคียงคู่สถาบันพระมหากษัตริย์

บรรดาผู้นำกองทัพได้แสดงท่าทีจุดยืนอีกครั้ง ตีความได้ว่ากองทัพอยู่เคียงข้างสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป ใครก็ตามที่ไม่เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ย่อมเป็นศัตรูของกองทัพ

            วันนี้ (28 มี.ค.) พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แถลงจุดยืนของกองทัพในการปกป้องสถาบันของประเทศชาติว่า จุดยืนของทหารตำรวจไม่เคยเปลี่ยนแปลง คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และจะทำตามพระบรมราโชวาทให้คนดีมาปกครองบ้านเมือง

            สาเหตุที่ถอดชื่อทักษิณออกจากศิษย์เก่าดีเด่นและริบรางวัลเกียรติยศจักรดาวจากโรงเรียนเตรียมทหาร เพราะผู้รับย่อมต้องรักษาเกียรติแห่งรางวัลนั้นไว้ ถ้าผู้รับไม่สามารถรักษาเกียรติแห่งรางวัลก็ต้องเรียกคืน พร้อมกับพูดเป็นนัยพาดพิงถึงคุณทักษิณเรื่องการจาบจ้วง ไม่รู้ที่สูงที่ต่ำ ดังที่หลายคนรู้อยู่แล้ว

 

ประเด็น :

            ข้อแรก การไม่รู้ที่สูงที่ต่ำของทักษิณ

            เนื้อหาสาระส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณโดยตรง คือเรื่องการจาบจ้วง ไม่รู้ที่สูงที่ต่ำ ดังที่หลายคนรู้กันอยู่แล้ว เป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องถอดออกจากการเป็นศิษย์เก่าดีเด่นกับรางวัลเกียรติยศ

            เป็นการส่งสัญญาณถึงคุณทักษิณอีกครั้ง

            ข้อ 2 ใครก็ตามที่ไม่เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์

            แม้การแสดงท่าทีของผู้นำกองทัพวันนี้มุ่งเป้าที่คุณทักษิณ หากตีความในเชิงหลักการ ผู้นำเหล่าทัพกำลังพูดว่าใครก็ตามที่ไม่เคารพสถาบันพระมหากษัตริย์ย่อมเป็นศัตรูของกองทัพ

            อาจพูดว่าประเทศไทยต้องปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบไป

            ดังมาตรา 2, 6, 8 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

            มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

            มาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้

            มาตรา 8 พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย

            เหมือนกับที่รัฐธรรมนูญ 2540 บัญญัติว่า

            มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

            มาตรา 8 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได

            มาตรา 10 พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย

            จะเห็นว่าเนื้อหาตรงกันไม่ว่าจะฉบับ 2540 หรือ 2560

            ข้อ 3 กองทัพอยู่เคียงข้างสถาบันพระมหากษัตริย์

            ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับกองทัพนั้นแนบแน่นไม่มีวันเปลี่ยนแปลง อยู่เคียงคู่ประวัติศาสตร์ชาติไทย แม้ปัจจุบันปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย พระองค์ยังเป็นจอมทัพไทย เป็นตำแหน่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลง

            กองทัพอยู่เคียงข้างสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป

            เป็นจุดยืนและเป็นคำเตือนถึงผู้เห็นต่าง

28 มีนาคม 2019

ชาญชัย คุ้มปัญญา

------------------------

อ้างอิง :

https://www.thaipost.net/main/detail/32437

https://www.tnews.co.th/contents/500193

http://gad.kku.ac.th/main/th/wp-content/uploads/2013/10/2-3-2540.pdf

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

ที่มาของภาพ : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2220914407996670&set=g.330353877602441&type=1&theater&ifg=1

28 มีนาคม 2562

ผู้ชม 798 ครั้ง

Engine by shopup.com