ดูบทความโฟกัสประเทศไทย 24 การชุมนุมด้วยเหตุและผล

โฟกัสประเทศไทย 24 การชุมนุมด้วยเหตุและผล

แม้คนเห็นต่างจะเป็นคนส่วนน้อยแต่มีสิทธิชุมนุม ผู้ชุมนุมควรออกแถลงการณ์นำเสนอเหตุผลการชุมนุม ความคับข้องใจพร้อมหลักฐาน รัฐบาลและฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรตอบพร้อมหลักฐานเช่นกัน เช่นนี้จึงสมควรเรียกว่าเป็นระบอบประชาธิปไตย

            วันนี้ (31 มี.ค.) สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลโพล เรื่อง ความสงบสุขของบ้านเมือง กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

เปิดโอกาสให้คนเห็นต่าง :

            พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 98.2 ต้องการรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองมากกว่า มีเพียงร้อยละ 1.8 เท่านั้นที่ต้องการรักษาพรรคการเมืองที่ชอบมากกว่า

            คำถามนี้อาจตีความว่ามีเพียงร้อยละ 1.8 เท่านั้นที่สนับสนุนการชุมนุมประท้วง แม้เป็นเพียงส่วนน้อย ถ้าคิดเป็นจำนวนตัวเลขน่าจะสูงระดับ 1 ล้านคน คนเหล่านี้มีสิทธิที่จะชุมนุมประท้วงตามกฎหมาย สังคมควรเปิดโอกาสแก่ 1 ล้านคนนี้

            ผลโพลนี้ไม่ใช่ข้อกีดกันห้ามคนส่วนน้อยชุมนุมตามกฎหมาย

ชุมนุมโดยสงบ :

            บ่อยครั้งที่การชุมนุมจะมีพวกอาญาชากร มิจฉาชีพร่วมด้วยเสมอ คนเหล่านี้ฉวยโอกาสปล้นชิงทรัพย์สิน ไม่ได้มาชุมนุมเพราะอุดมการณ์แต่ต้องการก่ออาชญากรรมมากกว่า

            สังคมไม่อาจปล่อยให้คนเหล่านี้ลอยนวล สามารถฉุดลูกเมียชาวบ้านมาข่มขืนแล้วบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการชุมนุมทางการเมือง ไม่ควรถือโทษแต่ประการใด

            ควรถือเป็นหน้าที่ของผู้ชุมนุมที่จะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องทำนองนี้

ประชาธิปไตยอยู่คู่กับการใช้เหตุผล :

            ประชาธิปไตยตั้งอยู่บนหลักการข้อหนึ่งคือ มองว่ามนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแก่ตน จึงทำสัญญาประชมคมที่จะอยู่ร่วมกันโดยมอบสิทธิเลือกตั้งแก่พลเมือง

            ต้องย้ำว่าบ้านเมืองไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นคนทุกคนร่วมกัน

            ภายใต้หลักการประชาธิปไตยข้างต้น กลุ่มผู้ชุมนุมควรออกแถลงการณ์นำเสนอเหตุผลการชุมนุม ความคับข้องใจพร้อมหลักฐาน (ข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยต้องมีหลักฐานที่เชื่อถือได้)

            รัฐบาลกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรรับฟังและตอบข้อสงสัยด้วยข้อมูลหลักฐานเช่นกัน และนำเสนอต่อสาธารณะให้รับรู้อย่างทั่วถึงมากที่สุด

            เป็นหน้าที่ของรัฐบาลประชาธิปไตยที่จะเปิดเผยข้อมูลให้มากที่สุด นำเสนอให้เข้าใจง่ายที่สุด และคนทั้งประเทศสามารถเข้าถึงโดยง่าย ไม่ต้องงมเข็มในมหาสมุทร

            นี่คือระบอบประชาธิปไตย ระบอบที่ประชาชนใช้เหตุผล และทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทุกฝ่าย

            ไม่ว่าจะฝ่ายใดหากไม่ใช่เหตุผลก็ยากจะเรียกว่าเป็นคนรักประชาธิปไตย

31 มีนาคม 2019

ชาญชัย คุ้มปัญญา

------------------------

อ้างอิง :

https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-17406417/documents/5ca026ccad9a4XmIYXom/Super%20Poll%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf

ที่มาของภาพ : https://www.superpollthailand.net/

31 มีนาคม 2562

ผู้ชม 724 ครั้ง

Engine by shopup.com