ดูบทความโฟกัสประเทศไทย 26 นโยบายของนายกฯ ประยุทธ์กับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน

โฟกัสประเทศไทย 26 นโยบายของนายกฯ ประยุทธ์กับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน

คำแถลงนโยบายเป็นอุดมคติที่ต้องการไปถึง คำถามคือจะไปถึงหรือไม่ ทำไมบางเรื่องถดถอย ฝ่ายค้านหวังอะไรจากอภิปราย เพียงเพื่อหวังล้มรัฐบาลเท่านั้นใช่หรือไม่

            ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เริ่มต้นด้วยการแถลงนโยบายรัฐบาล ต่อด้วยการอภิปรายจากหัวหน้าพรรคหรือตัวแทนหัวหน้าพรรคการเมือง 3 ท่าน มีประเด็นน่าสนใจดังนี้

แนวทางคำแถลงนโยบาย :

          ประการแรก อุดมคติที่ครอบคลุมทุกประเด็น

            ข้อควรเข้าใจสำคัญคือ คำแถลงนโยบายไม่ใช่ของใหม่ เป็นหน้าที่ของทุกคณะรัฐมนตรีที่นายกฯ จะต้องแถลงนโยบายของตน หากเทียบกับคำแถลงฯ เก่าๆ การจัดทำคำแถลงฯ ใหม่มีลักษณะปรับปรุงจากของเดิม โดยรวมนโยบายใหม่ๆ เข้าไป ซึ่งหลายส่วนเป็นการปรับคำ การพัฒนาจากเดิม ปรับปรุงตามบริบทที่เปลี่ยนไป เช่น เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) สร้างสังคมคาร์บอนต่ำและปลอดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

            ผลคือ คำแถลงนโยบายคือนโยบายเชิงอุดมคติที่ครอบคลุมทุกด้าน ปรับปรุงจากอดีต

            เป็นศูนย์รวมของหลักคิด หลักนโยบายเชิงอุดมคติ

            เป็นลักษณะพื้นฐานของคำแถลงนโยบาย

            คำถามคือนโยบายที่แถลงกันมาหลายรัฐบาลมีผลช่วยให้ดีขึ้นจริงหรือไม่ เช่น เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นหรือไม่

            ทุกรัฐบาลประกาศว่าจริงจังเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถามว่าลดลงหรือไม่

            นโยบายที่แถลงไว้สัมพันธ์กับผลลัพธ์มากเพียงไร

            หรือแถลงว่า ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง แต่ในทางปฏิบัติดูเหมือนลดทอนบทบาทฝ่ายวิจัย

            คนไทยทุกคนให้กำลังใจรัฐบาลที่จะทำให้เกิดผลจริงตามที่แถลง

          ประการที่ 2 ความสำคัญของปากท้องเศรษฐกิจ

           นโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 6 ใน 12 เรื่องแรกเกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาปากท้องของคนทุกกลุ่ม แนวทางสวัสดิการแห่งรัฐ ความกังวลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลกในอนาคต

            รัฐบาลให้ความสำคัญต่อเรื่องปากท้องเศรษฐกิจ เห็นว่ามีผลต่อรัฐบาล อนาคตประเทศ สะท้อนสภาพประเทศในขณะนี้และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

            ในฐานะประชาชน คนไทยทุกคนจะต้องพัฒนาตัวเองให้สามารถ “อยู่ดี” ตามบริบทแวดล้อมอนาคต ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ปรับตัว การโยนภาระแก่รัฐบาล คิดพึ่งพานักการเมืองเท่านั้นไม่น่าเป็นแนวทางที่ดี

แนวทางของ 3 ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน :

            ในการอภิปรายช่วงแรกหลังคำแถลงนโยบาย คือการอภิปรายของ 3 ผู้นำฝ่ายค้าน มีลักษณะดังนี้

          ประการแรก ดิสเครดิตนายกฯ

            เล่นงานนายกฯ พลเอกประยุทธ์แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆ น้อยๆ จับผิดทุกอย่าง

            นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.พรรคเพื่อไทย ถึงกับโพสต์ทวิตเตอร์ว่า “ขณะนี้ นักเรียนกำลังถูกทำโทษให้อ่านหนังสือ อยู่หน้าห้องครับ”

            แต่ในอีกมุมช่วยให้นายกฯ ทำหน้าที่สมบูรณ์ขึ้น ถือว่าการทำงานของฝ่ายค้านในข้อนี้เป็นประโยชน์เช่นกัน

            ประการที่ 2 หน้าที่ของฝ่ายค้านคือล้มรัฐบาลเท่านั้น?

            ผู้นำพรรคฝ่ายค้านพูดเรื่องยึดอำนาจในอดีต นายกฯ ปัจจุบันคืออดีตนายกฯ คนก่อนที่มาจากการยึดอำนาจ เพราะต้องการ “การสืบทอดอำนาจ” รัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตยแม้ว่ามาจากการเลือกตั้งเหมือนพรรคฝ่ายค้าน ทหารชอบรัฐประหาร รัฐมนตรีบางคนไม่สง่างาม

            ส.ส.ปิยบุตร แสงกนกกุล ตัวแทนพรรคอนาคตใหม่ มุ่งชี้ว่าบรรดาปัญหาของคำแถลงนโยบายเป็นเพราะทหารยึดอำนาจ รัฐบาลสืบทอดอำนาจจึงร่างรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจ อยู่ภายใต้โครงสร้างระบอบการปกครองที่ล้าหลัง แต่บิดเบือนว่าอะไรคือเป้าหมายของคำแถลงนโยบาย

            แม้จะเป็นประเด็นสำคัญในมุมของฝ่ายค้าน แต่เป็นการพูดเรื่องเก่าซ้ำซาก นำเรื่องที่อยู่ในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์มาพูด เช่น รมต.บางคนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไปประชุมในรีสอร์ทที่รุกป่า เป็นเรื่องที่สังคมรับรู้อยู่แล้ว

            การอภิปรายเรื่องเหล่านี้ไม่มีผลอะไรต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาล ไม่มีผลต่อการทำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีแม้หลายคนดูไม่สง่างาม

            แต่มีผลต่อการวางรากฐานต้านรัฐบาล ราวกับว่า “หน้าที่ของฝ่ายค้านคือล้มรัฐบาลเท่านั้น?”

            ประการที่ 3 ปรองดองทางการเมือง

            ส.ส.ปิยบุตร เสนอใช้แนวทาง 66/23 นำคนออกนอกประเทศเพราะความขัดแย้งทางการเมืองให้กลับประเทศ อาจเป็นเพราะเวลาน้อยจึงไม่ลงรายละเอียด เป็นแนวคิดปรองดองคล้ายแนวทางของพรรคเพื่อไทย

            เหมือนเช่นหลายรัฐบาลที่ผ่านมา ที่พวกพรรคเพื่อไทยจะเอ่ยเรื่องนี้

            ประการที่ 4 เรื่องน่าคิด

            4.1 หากบริหารไม่สำเร็จตามแผนจะรับผิดชอบอย่างไร

            ส.ส. วันมูหะมัดนอร์ มะทา อภิปรายว่านายกฯ ไม่ได้แถลงว่าครม.จะรับผิดชอบอย่างไร (หากไม่สำเร็จตามแถลง) แต่คุณวันมูหะมัดก็ไม่เสนอว่าจะต้องรับผิดชอบอย่างไร

            ที่ผ่านมาพวก ส.ส. นักการเมืองจะบอกว่าให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยการเลือกตั้ง

            ถ้ามีบทลงโทษที่มากกว่าการเลือกตั้งก็น่าสนใจเหมือนกัน

            4.2 ลดความเหลื่อล้ำ

            มีผู้แตะเรื่องการถือครองที่ดินเป็นแสนไร่ รัฐบาลไม่ชัดเจนว่าจะทำอย่างไร เป็นตัวอย่างเรื่องที่ประชาชนหลายคนให้ความสนใจ รัฐบาลควรมีนโยบายและดำเนินการอย่างเห็นผล

            ในบรรดาผู้นำฝ่ายค้านหรือตัวแทนผู้นำฝ่ายของแต่ละพรรค ส.ส.ปิยบุตร พูดชัด กระชับ ครบประเด็น ต้องชื่นชมในเรื่องนี้

            สรุป คำแถลงนโยบายเป็นอุดมคติที่ต้องการไปถึง คำถามคือจะไปถึงหรือไม่ ทำไมบางเรื่องถดถอย ฝ่ายค้านหวังอะไรจากอภิปราย เพียงเพื่อหวังล้มรัฐบาลเท่านั้นใช่หรือไม่

25 กรกฎาคม 2019

ชาญชัย คุ้มปัญญา

------------------------

อ้างอิง :

https://www.matichon.co.th/social/news_1596517

https://www.thaipost.net/main/detail/41907

ที่มาของภาพ : https://www.thaipost.net/main/detail/41907

25 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 628 ครั้ง

Engine by shopup.com