ดูบทความโฟกัสประเทศไทย 28 โรฮีนจาและงานการทูตเชิงรุก

โฟกัสประเทศไทย 28 โรฮีนจาและงานการทูตเชิงรุก

ปัจจุบันมีผู้อพยพโรฮีนจากว่า 700,000 คน ถามว่าจะให้ประเทศไทยรับคนเหล่านี้เป็นผู้อพยพลี้ภัยตามกฎหมายหรือไม่ หากรับจะรับกี่คน จะให้สิทธิเป็นพลเมืองหรือไม่ จะต้องจัดสรรที่ดินทำกินให้หรือไม่ จะให้คนเหล่านี้ประกอบอาชีพอะไร

            ในการประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายในช่วงดึกของการประชุมวันแรก (25 ก.ค.) กับช่วงเช้าของวันต่อมา มีประเด็นน่าสนใจดังนี้

           ประการ 1 โรฮีนจา

            ส.ส. พรรณิการ์ วานิช พรรคอนาคตใหม่ หรือที่รู้เรียกกันว่าคุณช่อ อภิปรายในหมวดนโยบายระหว่างประเทศ แตะหลายประเด็นตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ปัญหาลำน้ำโขง และโรฮีนจา

            สิ่งแรกที่ควรเข้าใจคือนานาชาติหวังช่วยเหลือโรฮีนจา แต่ไม่ได้ต้อนรับโรฮีนจาเข้าประเทศเป็นพลเมืองของตน แม้กระทั่งบังคลาเทศเพื่อนบ้านเมียนมาที่ขณะนี้ผู้อพยพลี้ภัยโรฮีนจาไปกระจุกตัวที่นั่น รัฐบาลมาเลเซีย สิงคโปร์ที่มีคนโรฮีนจาแอบเข้าประเทศจำนวนหลายหมื่นก็เช่นกัน อินโดนีเซียประกาศว่าจะรับไว้ชั่วคราวเท่านั้น

            จะเห็นว่าแท้จริงแล้ว ไม่ใช่ประเทศไทยเท่านั้นที่ไม่ยอมรับโรฮีนจาเป็นผู้อพยพลี้ภัยตามกฎหมาย ประเทศเพื่อนบ้านทำเช่นนี้เหมือนกัน

            ถ้าพิจารณาทั้งโลก ท่าทีของหลายประเทศคือขอให้รัฐบาลเมียนมารับคนเหล่านี้กลับประเทศ นี่คือสาระที่เวทีโลกเขาคุยกัน

            แท้จริงแล้ว ปัญหาโรฮีนจานั้นใหญ่กว่าที่หลายคนคิด เพราะรัฐบาลเมียนมาปฏิเสธคนเหล่านี้ว่าเป็นพลเมืองของตน โรฮีนจาจึงเป็นคนไร้รัฐ พยายามขอเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว เพราะเห็นว่ามีรายได้สูง มีระบบสวัสดิการที่ดี แต่ชาติตะวันตกปฏิเสธรับโรฮีนจา (รับบ้างบางคนแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น)

            ตามสถิติที่ปรากฏโรฮีนจาที่ไปกระชุกตัวตามแนวชายแดนตะวันตกของเมียนมามีกว่า 700,000 คน ถามว่าจะให้ประเทศไทยรับคนเหล่านี้เป็นผู้อพยพลี้ภัยตามกฎหมายหรือไม่

            หากรับจะรับกี่คน จะให้สิทธิเป็นพลเมืองหรือไม่

            ถ้าเข้ามาเป็นผู้ลี้ภัยในค่ายผู้อพยพ จะต้องใช้งบประมาณเลี้ยงดูปีละเท่าไหร่ และจะต้องเลี้ยงดูกี่ปี

            หรือถ้ารับเป็นพลเมืองคนไทย จะต้องจัดสรรที่ดินทำกินให้หรือไม่ จะให้คนเหล่านี้ประกอบอาชีพอะไร

            เป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยทั้งชาติต้องช่วยกันคิด

            แถมท้ายว่าปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยต่างชาติอยู่ในศูนย์ลี้ภัยของไทยกว่า 110,000 คน คนเหล่านี้อยู่ในศูนย์ลี้ภัยหลายสิบปีแล้วและยังไม่มีทีท่าว่ารัฐบาลต่างชาติจะรับไปอยู่ด้วย ได้แต่ออกลูกออกหลานเพิ่มมากขึ้นทุกวัน

            เรื่องโรฮีนจา ผู้อพยพลี้ภัยต่างชาติ เป็นข้อคิดแก่คนไทยที่จะต้องรักชาติบ้านเมือง ไม่ปล่อยให้การเมืองในประเทศทำลายชาติ จนคนไทยอยู่ประเทศตัวเองไม่ได้กลายเป็นผู้อพยพลี้ภัย

            ประการที่ 2 การทูตเชิงรุก

            เท่าที่ฟัง ส.ส. พรรณิการ์ วานิช อภิปรายในประเด็น “การทูตเชิงรุก” อันเป็นนโยบายหลักด้านการต่างประเทศข้อหนึ่งของคำแถลงนโยบาย เป็นความจริงที่ว่า “งานการทูตเชิงรุก” ตามคำแถลงนโยบายฟังดูสวยงาม มีคำถามว่าทำจริงได้แค่ไหน สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คืออาศัยความตั้งใจเต็มที่ ใช้ทรัพยากรเท่าที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ไม่อาจเทียบกับบางประเทศ ยกตัวอย่าง สหรัฐฯ ที่พร้อมจะคว่ำบาตรทุกประเทศ เอกชนทุกรายทั่วโลกหากขัดผลประโยชน์อเมริกา

            หากประเทศไทยหวังมีบทบาทระดับโลก (หรือแม้กระทั่งระดับภูมิภาค) จะต้องพัฒนาเพิ่มพูน “พลังอำนาจแห่งชาติ” อันหมายถึงพลังอำนาจรวมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทหาร การเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม ค่านิยมต่างๆ

            เป็นบทบาทหน้าที่ของคนไทยทุกคน ด้วยการพัฒนาให้ตัวเองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ เหลือคนที่เป็นภาระแก่รัฐน้อยที่สุด ไม่อาจโยนให้เป็นบทบาทภาครัฐเท่านั้น

            ประการที่ 3 ข้อเสนอให้ ส.ส. ส.ว. ส่งรายงานข้อเสนอต่างๆ

            เนื่องจาก ส.ส. ส.ว. ทุกคนต่างมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์สูง มีทีมงาน ส.ส. ส.ว. หลายคนที่ได้รับเงินเดือนรัฐบาล

            ส.ส. ส.ว. ต่างต้องการแสดงความคิดความเห็น ข้อเสนอแก่รัฐบาล แต่เนื่องจากข้อจำกัดเวลาในการประชุมรัฐสภา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ละเลยความคิดเห็นต่างๆ ของท่านเหล่านี้ ขอเสนอให้ ส.ส. ส.ว. ทุกคนมีหน้าที่ต้องส่งรายงานข้อเสนอต่างๆ อย่างน้อยคนละ 1 ประเด็น โดยรายงานจะต้องสมบูรณ์เหมือนรายงานวิชาการ ชี้ปัญหา พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม

            อาจเป็นปี 1 รายงาน และอาจให้การส่งรายงานมีผลต่อสิทธิการอภิปราย

            รายงานทุกฉบับจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม

26 กรกฎาคม 2019

ชาญชัย คุ้มปัญญา

------------------------

อ้างอิง :

https://www.khaosod.co.th/politics/news_2743621

ที่มาของภาพ : https://www.facebook.com/FWP.TH/photos/a.251182012232540/255530491797692/?type=3&theater

26 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 1405 ครั้ง

Engine by shopup.com