รอบวันสถานการณ์โลก

1699652

ดูบทความผลการเลือกตั้งท้องถิ่นฮ่องกง มหาประชามติ

ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นฮ่องกง มหาประชามติ

หมวดหมู่: เอเชีย

ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ช่วยให้เกิดแสงสว่างปลายอุโมงค์ แต่อาจเห็นความรุนแรง ความยืดเยื้อที่ทอดไกลออกไปกว่าเดิม

            ทางการจีนออกมาประกาศทันทีว่าฮ่องกงยังคงเป็นส่วนหนึ่งของจีน ไม่ว่าผลการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นอย่างไร หลังผลการเลือกตั้งออกมาพบว่าฝ่ายประชาธิปไตยชนะถล่มทลาย

            ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันที่ 24 คือการแสดงออกว่า คนฮ่องกง ไม่พอใจผู้บริหารฮ่องกงชุดปัจจุบัน พูดให้กว้างกว่าคือไม่พอใจนโยบาย ไม่พอใจสภาพชีวิตความเป็นอยู่ เห็นว่าควรปฏิรูปฮ่องกง ที่ไม่ใช่เพียงแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น

            ถ้ากลับไปยึดหลักกฎหมาย การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (district council) มีค่าเป็นเพียงเลือกตัวแทนชาวบ้านเข้ามาดูแลทางเท้า ฟุตบาท ดูแลความสะอาดในซอย (อาจเปรียบเทียบนึกถึงบทบาทของ ส.ก. ส.ข. อบต.) ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายมหภาค

            หากมองข้ามกฎหมายเลือกตั้ง มองผลการเลือกตั้งให้เห็นความต้องการที่แท้จริงของคนฮ่องกง รัฐบาลสี จิ้งผิง ย่อมทราบว่าพวกเขาต้องการอะไร

            ปัญหาจึงไม่อยู่ที่คณะผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงชุดปัจจุบัน ไม่อยู่ที่คำว่า “หนึ่งประเทศสองระบบ” แต่อยู่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้หรือไม่

            ถ้าดูจากข้อเรียกร้องของแกนนำผู้ชุมนุม สิ่งที่พวกเขาต้องการคือการได้ตัดสินอนาคตฮ่องกงด้วยตนเอง คำนี้มีความหมายมากกว่า ประชาธิปไตย สังคมนิยม หรืออำนาจนิยม เพราะหากพวกเขาตัดสินนโยบายฮ่องกงได้ด้วยตัวเอง อาจหมายถึงการขับคนจีนแผ่นดินใหญ่ออกจากฮ่องกง (ไม่อนุญาตให้ซื้อบ้านที่ดินในฮ่องกง) ออกกฎหมายควบคุมกิจการของคนจีนแผ่นดินใหญ่อย่างเข้มงวด เหล่านี้ย่อมไม่ใช่หลักเสรีประชาธิปไตย เป็นเพียงหลักการที่คนฮ่องกงคิดว่าน่าจะดีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา

            คำถามคือ รัฐบาลจีนตอบสนองได้หรือไม่ หลัก “หนึ่งประเทศสองระบบ” สามารถปรับเปลี่ยนอย่างไรให้ตอบสนองความต้องการของคนฮ่องกง

            อันที่จริงแล้ว รัฐบาลจีนกำหนดเขตปกครองตนเอง เขตปกครองพิเศษในบางพื้นที่ แต่ทั้งหมดอยู่ในข้อสรุปว่ายังอยู่ภายใต้อำนาจรัฐบาลส่วนกลาง อยู่ภายใต้หลักนโยบายที่รัฐบาลจีนกำหนด ดังนั้น ฮ่องกงจะปรับเปลี่ยนอย่างไรต้องอยู่ภายใต้หลักการเหล่านี้

            คนฮ่องกงย่อมรู้ดีเช่นกัน

ปัญหาแทรกซ้อน :

            ถ้าพูดเข้าข้างฝ่ายประชาธิปไตย ผลการเลือกตั้งคือประชามติ คือเสียงเรียกร้องที่ดังกระหึ่มให้นานาชาติเข้าช่วยเหลือให้เต็มที่กว่าเดิม ให้ช่วยกันกดดันรัฐบาลจีน หรือทำอะไรสักอย่าง

            ถ้ายึดถืออธิปไตยจีนเป็นที่ตั้ง ผลการเลือกตั้งสั่นสะเทือนอธิปไตย เอกภาพของจีนอย่างรุนแรง

            แน่นอนว่าหลายประเทศจะนำเรื่องนี้เป็นข้ออ้างสนับสนุนนโยบายปลดปล่อยฮ่องกง ดังเช่นที่รัฐสภาสหรัฐฯ เห็นชอบร่างกฎหมายแทรกแซงกิจการภายในฮ่องกง เตรียมคว่ำบาตรจีนด้วยเรื่องนี้ ฯลฯ

หนทางข้างหน้าอีกยาวไกล :

            แม้การชุมนุมดำเนินต่อเนื่อง 6 เดือนแล้ว การชุมนุมที่บางครั้งมากนับแสนคน หากดูข้อมูลจากสื่ออาจรู้สึกรุนแรง มีการขว้างระเบิดเพลิง การตีกัน แต่อาจพิจารณาข้อมูลตัวเลข มีผู้เสียชีวิตเพียง 2 รายเท่านั้น เทียบการการชุมนุมในอิรักที่ชีวิตกว่า 300 คนในเวลาที่สั้นกว่า ที่อิหร่านก็เช่นกันที่ในเวลาไม่ถึงสัปดาห์มีรายงานข่าวว่าเสียชีวิตถึงร้อยศพ เพราะใช้กระสุนจริงยิงใส่กัน

            ถ้ามองภาพชุมนุมโดยรวม ควรยอมรับว่าการชุมนับหมื่นนับแสนคนของฮ่องกงนั้นเป็นไปโดยสงบ มีเพียงส่วนน้อยที่ก่อความเสียหาย สร้างความรุนแรง (เพียงแต่สื่อมักนำเสนอให้เห็นแต่ความรุนแรง บางสื่ออาจนำเสนอเกินความจริง พยายามสร้างภาพลักษณ์ว่าผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงโหดร้ายทารุณ)

            ด้านรัฐบาลจีนแม้เตรียมความพร้อมมากมาย แต่ยังไม่คิดใช้ความรุนแรง ตราบใดที่คนฮ่องกงไม่คิดแยกตัวเป็นเอกราช และแม้ฮ่องกงเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญ เป็นศูนย์ธุรกิจนานาชาติ ศูนย์กลางการเงิน แต่เศรษฐกิจจีนปัจจุบันใหญ่กว่าฮ่องกงมาก ฮ่องกงเทียบเท่ากับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนึ่งเท่านั้น และนับวันจะด้อยความสำคัญ

            ดังที่เคยนำเสนอแล้วในสายตาของรัฐบาลจีน ประเทศจีนใหญ่กว่าฮ่องกงมาก รัฐบาลสี จิ้นผิง มีหน้าที่ดูแลปกครองประชากร 1,400 ล้านคน เทียบกับฮ่องกง 7 ล้านกว่าคน

            จะปล่อยให้อนาคตของ 7 ล้านกว่าคนมาทำลาย 1,400 ล้านคนไม่ได้

            สุดท้าย ต้องจับเข่าคุยเพื่อหาทางออกที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน ไม่เช่นนั้นก็ชุมนุมกันต่อไป และค่อยๆ ตามต่อว่าจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนหรือไม่ รุนแรงเพียงใด ส่งผลต่อการชุมนุมอย่างไร

            ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ช่วยให้เกิดแสงสว่างปลายอุโมงค์ แต่อาจเห็นความรุนแรง ความยืดเยื้อที่ทอดไกลออกไปกว่าเดิม

25 พฤศจิกายน 2019

ชาญชัย คุ้มปัญญา

--------------------

 บทความที่เกี่ยวข้อง :

 ทำไมผู้ประท้วงร้องขอ “ปลดปล่อย” ฮ่องกงจากรัฐบาลจีน

มีคำกล่าวว่า “ชีวิตต้องสู้” “ปากกัดตีนถีบ” แต่หากสู้แล้วถีบแล้วยังเป็น “สังคมอยู่ยาก” จนแทบรับไม่ได้อีกแล้ว ย่อมเกิดแรงผลักดันให้ก่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง สถานการณ์ที่ฮ่องกงกำลังฉายภาพให้ชาวโลกเห็นและเข้าใจ

ฮ่องกงโมเดล 1 ประเทศ 2 ระบบที่ผันผวน

ถ้าอยากเข้าใจนโยบายจีนต่อฮ่องกงจะต้องมองกรอบกว้างด้วย รัฐบาลจีนปกครองพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล มีประชากรอีกราว 1,400 ล้านคนที่ต้องดูแล หวังให้ฮ่องกงเป็น 1 ประเทศ 2 ระบบที่เป็นแบบอย่างที่ดี

บรรณานุกรม :

  1. Analysis: Hong Kong election shows desire for change. (2019, November 25). AP. Retrieved from https://apnews.com/772a858088b14848a3beeb4b4490365c
  2. Hong Kong democrats score landslide victory in local elections amid political crisis. (2019, November 25). Channel News Asia. Retrieved from https://www.channelnewsasia.com/news/asia/hong-kong-protests-vote-election-result-12122518
  3. Hong Kong part of China 'no matter what happens' in elections: Foreign minister. (2019, November 25). Channel News Asia. Retrieved from https://www.channelnewsasia.com/news/asia/hong-kong-protests-elections-part-of-china-foreign-minister-12122954
  4. 'Now or never': Hong Kong protesters say they have nothing to lose. (2019, August 28). Channel News Asia. Retrieved from https://www.channelnewsasia.com/news/asia/hong-kong-protests-nothing-to-lose-protesters-extradition-bill-11847688

 ที่มาของภาพ : https://www.elections.gov.hk/dc2019/eng/index.html

25 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 1685 ครั้ง

Engine by shopup.com