รอบวันสถานการณ์โลก

1540751

ดูบทความ5 ลำดับกองทัพเรือที่ทรงพลังมากที่สุดของโลก

5 ลำดับกองทัพเรือที่ทรงพลังมากที่สุดของโลก

กองทัพเรือจีนทรงพลังเป็นลำดับที่ 2 ของโลก รองจากสหรัฐฯ เท่านั้น ลำดับที่ 3-5 คือ รัสเซีย สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น เป็นกองกำลังที่เคลื่อนออกไกลจากประเทศตัวเองนับพันกิโลเมตรไปอยู่ใกล้ชายฝั่งของอีกประเทศและลอยลำอยู่แถวๆ นั้น

            ต้นเดือนพฤศจิกายน ศูนย์การประเมินยุทธศาสตร์และงบประมาณ (Center for Strategic and Budgetary Assessments: CSBA) สถาบันอิสระด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐฯ ได้ศึกษาเปรียบเทียบพลังอำนาจกองทัพเรือประเทศต่างๆ และชี้ว่า 5 ลำดับกองทัพเรือที่ทรงพลังมากที่สุดในโลก โดยสหรัฐฯ มาเป็นอันดับหนึ่ง รองมาคือกองทัพเรือจีน ลำดับที่ 3-5 คือ รัสเซีย สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น

            กองทัพเรือสหรัฐฯ ยังครองตำแหน่งทรงพลังมากที่สุดของโลก ด้วยเหตุผลมีเรือรบมากที่สุด ลอยลำครอบคลุมทั่วโลก สามารถปฏิบัติภารกิจหลากหลาย ดูแลพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล

            สหรัฐฯ เป็นประเทศเดียวในโลกที่เรือรบเข้าถึงทุกพื้นที่ ปฏิบัติภารกิจเป็นประจำในมหาสมุทร ทะเลทั้งโลก

            ปัจจุบันมีทหารเรือกับเจ้าหน้าที่สังกัดกองทัพเรือมากที่สุดในโลก มีทหารเรือ 323,000 นาย เจ้าหน้าที่พลเรือน 109,000 นาย นอกจากนี้มีเครื่องบินรบอีก 3,700 เครื่องที่สังกัดกองทัพเรือ

            ลำดับที่ 2 คือจีน ในเวลา 3 ทศวรรษกองทัพเรือจีนพัฒนาจากเรือป้องกันชายฝั่งที่ไม่มีเรือรบขนาดใหญ่ กลายเป็นกองเรือทันสมัยที่แล่นในน่านน้ำสากล กองทัพเรือจีนก้าวหน้าเคียงคู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ งบประมาณกลาโหมเพิ่มขึ้น 10 เท่าตัวนับจากปี 1989

            ปัจจุบัน จีนมีเรือบรรทุกเครื่องบิน 1 ลำ เรือพิฆาต 25 ลำ เรือฟรีเกต 42 ลำ เรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ 8 ลำ เรือดำน้ำทั่วไป 5 ลำ มีกำลังพล 133,000 นาย

เรือบรรทุกเครื่องบิน Admiral Kuznetsov ของรัสเซีย(ภาพ เรือบรรทุกเครื่องบิน Admiral Kuznetsov ของรัสเซีย)

            กองทัพเรือรัสเซียอยู่ลำดับ 3 ประกอบด้วยเรือรบรวม 79 ลำ เป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน 1 ลำ เรือลาดตระเวน 5 ลำ เรือพิฆาต 13 ลำ เรือฟรีเกต และมีเรือดำน้ำมากถึง 52 ลำ ในจำนวนนี้มีเรือดำน้ำติดขีปนาวุธทิ้งตัวหัวรบนิวเคลียร์ 9 ลำที่เป็นกองกำลังโจมตีนิวเคลียร์ระลอก 2 และอาจเป็นเรือที่มีความสำคัญสูงสุด

            รัสเซียกำลังพัฒนากองเรือรบทั้งจำนวนและขีดความสามารถ เป็นเครื่องหมายแสดงพลังอำนาจทางทหารของตน

            กองทัพเรือสหราชอาณาจักรได้ลำดับ 4 จากเรือดำน้ำติดขีปนาวุธทิ้งตัวหัวรบนิวเคลียร์ 4 ลำ มีเรือบรรทุกเครื่องบิน มีเรือฟรีเกตกับเรือพิฆาตรวม 19 ลำ เรือดำน้ำโจมตีพลังนิวเคลียร์ 7 ลำ เครื่องบินรบทั้งสิ้น 149 เครื่องส่วนใหญ่เป็นเฮลิคอปเตอร์

ญี่ปุ่นมาเป็นลำดับที่ 5 ของโลก เพราะกองทัพเรือญี่ปุ่นใหญ่ขึ้นทุกทีและทันสมัย พลประจำเรือเป็นมืออาชีพ มีเรือรบทั้งสิ้น 114 ลำ ประกอบด้วยเรือพิฆาต 46 ลำ เรือดำน้ำ 16 ลำ

เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิธี O'Kane (DDG 77) ของสหรัฐฯ (ภาพ เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิธี O'Kane (DDG 77) ของสหรัฐฯ)

            โดยรวมแล้ว สหรัฐฯ ยังคงความเป็นอภิมหาอำนาจโลกด้านกองทัพเรือ ด้วยเหตุผลว่ากองเรือออกปฏิบัติการครอบคลุมทั่วโลก ลำพังเครื่องบินรบ 3,700 เครื่องก็ไม่อาจหาประเทศใดเทียบได้

            จีนกับรัสเซียเป็นคู่แข่งที่สำคัญของสหรัฐฯ การเติบโตทางเศรษฐกิจจีนสัมพันธ์กับการขยายตัวของกองทัพเรือ ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ที่ประกอบด้วยการค้าทางทะเลจะนำพากองทัพเรือจีนไปด้วย จากเอเชียแปซิฟิกสู่มหาสมุทรอินเดีย ไกลจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียล เป็นความจำเป็นของจีนที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของตนไม่ต่างประเทศอื่น

            ญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศที่น่าจับตา แม้มีข้อจำกัดจากรัฐธรรมนูญว่าต้องเป็นกองกำลังเพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้น แต่ด้วยความสามารถทางการเมือง รัฐบาลญี่ปุ่นค่อยๆ ปรับการตีความ ขยายขอบเขตภารกิจ จนสามารถสร้างกองทัพเรือที่ใหญ่โต เป็นลำดับที่ 5 ของโลกและเป็นที่ 2 ของเอเชีย ขาดแต่อาวุธนิวเคลียร์เท่านั้น

            กองทัพเรือไม่ได้ทำหน้าที่เพียงป้องกันชายฝั่งประเทศเท่านั้น เป็นกองกำลังที่เคลื่อนออกไกลจากประเทศตัวเองนับพันกิโลเมตร เคลื่อนไปอยู่ใกล้ชายฝั่งของอีกประเทศและลอยลำอยู่แถวๆ นั้น แต่ไหนแต่ไรชนชาติหรืออาณาจักรต่างๆ ใช้เรือรบเพื่อการรุกราน เพื่อแสดงพลัง รักษาผลประโยชน์ทางทะเลไม่ได้แตกต่างจากปัจจุบัน

12 ธันวาคม 2019

ชาญชัย คุ้มปัญญา

---------------------

อ้างอิง :

Author Reveals Top-5 List of World's Most Powerful Navies. (2019, December 12). Sputnik News. Retrieved from https://sputniknews.com/military/201912121077550486-world-navies-russia-us-china-uk-japan/

ภาพ : เรือบรรทุกเครื่องบิน Admiral Kuznetsov ของรัสเซียที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง

ที่มา : https://tass.com/emergencies/1098601

ภาพ : เรือฟรีเกตติดขีปนาวุธนำวิธี Qujing (Hull 508) ของจีน

ที่มา : http://eng.chinamil.com.cn/view/2019-10/23/content_9659204_3.htm

ภาพ : เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิธี O'Kane (DDG 77) ของสหรัฐฯ

ที่มา : https://www.navy.mil/navydata/ships/destroyers/okane/okane-arr.jpg

12 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 7270 ครั้ง

Engine by shopup.com