ดูบทความโฟกัสประเทศไทย 4 โชว์แผนงบประมาณของแต่ละพรรคกันเลยดีไหม

โฟกัสประเทศไทย 4 โชว์แผนงบประมาณของแต่ละพรรคกันเลยดีไหม

พรรคอนาคตใหม่ชี้ว่าถ้าเปลี่ยนจากซื้อรถถัง 52 คัน เงิน 9,200 ล้านบาทสามารถทำประโยชน์อื่นๆ ได้มาก ข้อเสนอคือพรรคการเมืองควรโชว์แผนงบประมาณประจำปีว่าใช้จ่ายอย่างไร ให้ประชาชนได้ศึกษาเปรียบเทียบ

 เพจ “พรรคอนาคตใหม่ - Future Forward Party” ตั้งหัวข้อว่า “ถ้ากองทัพงดซื้อรถถัง คนไทยจะมีความสุขแค่ไหน???”

บรรยายความว่ารัฐบาลพลเอก ประยุกต์ จันทร์โอชา ใช้งบประมาณ 9,200 ล้านซื้อรถถัง 52 คันใน 3 ปี จะดีกว่าไหมถ้านำงบฯ นี้ไปทำอย่างอื่นที่ “ให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุข” โดย

  1. ซื้อรถโรงเรียน 7,465 คัน สำหรับทุกตำบลในประเทศไทย (ราคาคันละ 1,232,400 บาท)
  2. รถเมล์ใหม่เอี่ยมทั้งกรุงเทพฯ 2,600 คัน (ราคาคันละ 3,500,000 บาท)
  3. รถไฟทางคู่ หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 48 กิโลเมตร (ราคา 7,000 ล้าน)
  4. เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ใช้ในครัวเรือนและชุมชนได้ทุกตำบล ตำบลละ 3 เครื่องทั่วประเทศ รวม 26,000 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 350,000 บาท)
  5. เครื่องเหวี่ยงยางหนีศูนย์ 10,222 เครื่อง (ราคาเครื่องละ 900,000 บาท) รู้ไหมว่า...ประเทศไทยส่งออกยางอันดับ 1 ของโลก แต่ไม่มีเครื่องจักรแปรรูปพื้นฐาน

            ที่ผ่านมาเสียงวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบกองทัพมีเรื่อยมา หลายคนเห็นว่าคนปรับลดงบประมาณ หลายคนเห็นว่าเหมาะสมแล้ว ควรเข้าใจว่าการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ผ่านกระบวนกลั่นกรองหลายชั้น อยู่ในแผนพัฒนากองทัพตามระยะต่างๆ จนถึงกระบวนการทำงบประมาณในรัฐสภา การซื้ออาวุธโดยเฉพาะของชิ้นใหญ่อย่างรถถังไม่ใช่เรื่องตัดสินใจชั่วข้ามคืน

            อย่างไรก็ตาม แนวคิดการปรับการใช้งบประมาณของพรรคอนาคตใหม่เป็นแนวทางที่น่าสนใจ และจะน่าสนใจยิ่งขึ้นถ้าพรรคการเมืองหาเสียงด้วยการชี้แจงว่าพรรคของตนจะใช้งบประมาณประจำปีอย่างไร

            งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 อยู่ที่ 3 ล้านล้านบาท กระทรวงศึกษาธิการได้มากสุดคือ 4.8 แสนล้านบาท กระทรวงมหาดไทยได้ 3.7 แสนล้านบาท กระทรวงการคลังได้ 2.4 แสนล้านบาท ส่วนกระทรวงกลาโหมได้กว่า 2.2 แสนล้านบาท 

            จึงขอเชิญชวนพรรคการเมืองทุกพรรค นำเสนอว่าจะใช้งบประมาณเท่าไร อย่างไร

            อาจใช้งบมากกว่า 3 ล้านล้านบาทก็ได้ แต่ต้องบอกที่มาของงบ

            ระบุรายละเอียดว่าแต่ละกระทรวงได้เท่าไหร่ และให้รายละเอียดใช้จ่ายมากเพียงพอที่ประชาชนเข้าใจและสามารถเปรียบเทียบ พร้อมคำอธิบายเหตุผลที่อ่านเข้าใจได้ ไม่คลุมเครือ

            ให้ดูกันชัดๆ เห็นกันจะๆ ว่าพรรคไหนคิดอะไรอย่างไร ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบเมื่อพรรคดังกล่าวได้ร่วมรัฐบาล แผนงบประมาณจะสอดคล้องกับแผนงบฯ ของพรรคมากเพียงไร

            และในช่วงหาเสียงนี้ จะได้ตรวจสอบว่าพรรคไหนคิดใช้งบประมาณอย่างไร ด้วยเหตุผลใด

            ใครเห็นด้วยยกมือ

5 กุมภาพันธ์ 2019

ชาญชัย คุ้มปัญญา

---------------------

อ้างอิง :

https://www.facebook.com/FWPthailand/photos/a.1657824830959771/2068754576533459/?type=3&theater

https://money.kapook.com/view198655.html

05 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 2109 ครั้ง

Engine by shopup.com